هرچتربازی که قراراست ازهواپیما هلی برن شود !

هرتفنگداری که قرار است ازناوها پیاده شود !

هرکماندوئی که قراراست بانفربروارد شود !

یادش باشدکه قبلاتابوتش راسفارش داده باشد.

سوریه خط قرمزانقلاب اسلامی است همان جائی که میتواند معراج ماوگورستان آمریکائی ها باشد ....

ژنرال قاسم سلیمانیبرچسب ها : حزب الله  , ژنرال سلیمانی  , سوریه  ,