این را به صراحت به همه می گویم

اگر ضرورت ایجاب کند به خدا سوگند قسم می خورم

من شخصا به اتفاق فرماندهان حزب الله به سوریه می رویم و می‌جنگیم.

سید حسن نصراللهبرچسب ها : قرارنا مقاومه  , سیدحسن نصرالله  , پوستر حزب الله  ,