فرو کردن میله به سر دختر جوان بحرینی و شهادتش در اثر خونریزی از بینی و چشم‌ها

کلیک کنید و ببینیدبرچسب ها : شهادت- شهادت زنان بحرینی  ,