سلام نظامی فرزند شهید محمد یاغی بر سر جنازه پدرش

این سلام نظامی یادتان بماند!

حاج رضوان ها در راهند...

فرزند شهید محمد یاغی

ف.و 


برچسب ها : پوستر  , حزب الله  , سوریه  , حاج رضوان  , عماد مغنیه  , سلام نظامی  , زینبیه  ,