الرئیس الأســـد والسیدة أسماء یقترعان فی مرکز مدرسة الشهید نعیم معصرانی فی حی المالکی بدمشق .

العهد قائم والنصر قادم والعز بأسدنا دائم

الاسد

دقایقی قبل (حدود ساعت 12 به وقت ایران) حافظ اسد به همراه اسماء اسد در مرکز رای گیری، مدرسه شهید نعیم مصرانی در منطقه حی مالکی رای خودشونو به صندوق انداختن.

مخالفین تا الان چندتا مرکز رای گیری رو با خمپاره مورد حمله قرار دادن.

 

ابوشریف البیروتی


برچسب ها : تصاویر رای گیری در سوریه رای بشار اسد  ,