فرزند شهید علی شبیب گم میشه و خونواده خیلی دنبالش میگردن اما پیداش نمیکنن

بلاخره یه سری میرن گلزار شهدا... می بینند رفته سر مزار بابا....کنارش دراز کشیده...

 

 

ابوتراب البغدادی.