قومو یا ایها الکرام

تصویر چهار جوان محکوم به اعدام حکومت آل خلیفه

قومو یا ایها الکرام


برچسب ها : انقلاب بحرین، الثوره البحرین، پوستر بحرین، بحرین فی الدم، طرح گر  ,