یک نفر از بچه ها هم سمت آغوشش نرفت
بچه ها هر وقت می دیدند ... مادر درد داشت...

 

ایام شهادت بی بی دوعالم،مادرمون فاطمه ی زهرا سلام الله علیهارو تسلیت عرض میکنیم.

التماس دعا

ماچندنفر هستیم(ف.و)