انتشار تصاویری از تعامل ناپسند سعودی ها با پیکر شهدای فاجع? منا و انتقال اجساد با لودر و کامیون خشم خانواده های قربانیان این فاجعه را برانگیخت 

 شماری از کاربرانِ پایگاه های ارتباط اجتماعی، تصاویری از تعامل ناپسند سعودی ها با پیکرهای شهدا منتشر کردند. این عکس ها، حاکی از انتقال پیکر شهدای فاجعه منا به وسیله لودر و کامیون است.

کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی ضمنِ محکوم کردنِ این طرز تعامل مسئولان سعودی با پیکر قربانیان فاجعه منا، آن را به مثابه نقض قانون و خروج از روند فعالیت حرفه ای و رعایت عزت انسانی شمردند.

برخی از کاربران، ذیل تصاویر منتشر شده، در بخش نظرات نوشتند:
-
رعایت عزت انسانی افراد متوفی چه می شود؟
-
بهتر نبود قربانیان این حادثه را به جای لودر و کامیون، با آمبولانس منتقل می کردیم؟
-
قربانیان این حادثه، مانند گوسفند، به قبرستان منتقل می شوند.آیا این، نشانه رعایت عزت انسانی است؟
-
قربانیان این حادثه، با لودر منتقل می شوند، همان گونه که زباله ها با لودر منتقل می شوند.
-
بهتر نیست که اداره مراسم حج به سازمانی اسلامی واگذار شود که از چندین کشوراسلامی تشکیل شده باشد؟ هر سال، فاجعه به بار می آید و مردم خفه می شوند و هیچ نتیجه ای به دست نمی آید. کاش کشورهای اسلامی دست به کار شوند و چاره ای برای این مشکل که حجاج، همه ساله با آن دست به گریبانند، بیندیشند.


در این میان، شماری از کاربرانِ طرفدار حکومت سعودی، انتشار این عکس ها را به مثابه توطئه ای جهت بهره برداری از فاجع? منا، جهت تخریب چهر? عربستان سعودی برشمردند.
این کاربران در بخش نظرات نوشتند:
-
این یک توطئ? سازمان یافته است. لودرها فقط برای انتقال وسایل حجاج استفاده شده اند و این عکس ها جعلی است.
-
دخالت مسئولان رسمی در زمان مناسب صورت گرفت و تعامل با حادثه، با تخصص و حرفه ای گری انجام پذیرفت و همین مساله، از شمار کشته ها که می توانست، از این بیشتر باشد، کاست.
شماری از مسئولان سعودی نیز در پاسخ به این اعتراضات نوشتند: داخل کردن آمبولانس ها به منطقه ای بسیار کوچک که دو میلیون نفر از حجاج در آن هستند، محال است
.
این مسئولان در توجیهِ استفاده از لودر برای حمل پیکرهای قربانیان فاجع? منا گفتند: باید با سرعت هر چه تمام تر اقدام می کردیم تا از افزایش شمار کشته ها، جلوگیری کنیم!!!!!!

ف.واو