شیخ علی سلمان دبیرکل بازداشت شده جمعیت وفاق بحرین، با نوشتن نامه ای خطاب به دختر هفت ساله اش سعی کرد تا پاسخ سوال وی را که " چرا پدرش زندانی شده است" بدهد .


به نقل از پایگاه " مرآه البحرین"، شیخ علی سلمان در نامه ای که در صفحه تویتر او منتشر شده، نوشته است: " هنگام جشن تولد هفت سالگی دخترم نیروهای پلیس آل خلیفه درب منزل را به صدا درآورند، و در میان ترس و وحشت دخترم، مرا بازداشت کردند؛ به دخترم قول دادند که مرا را زود آزاد کنند تا هدایای تولدش را به همراه پدرش باز کند.

سلمان خطاب به دخترش " نبأ " نوشت: من در زندان هستم زیرا کودکان زیادی مانند تو نمی توانند که هدایای تولدشان را با پدرهایشان باز کنند ، بلکه حتی به آن ها اجازه داده نمی شود که هدایایشان را خودشان باز کنند... من در زندان هستم زیرا تو را دوست دارم و می خواهم از تو حمایت کنم تا کسی با حرفهایش تو را آزار ندهد یا تو را از حق شهروندی محروم نکند، من در زندان هستم تا کسی آزادی تو را تهدید یا مصادره نکند یا تو و دیگران را فقط به علت اینکه موضع سیاسی یا نظری مخالف با حکومت دارید، بازداشت نکند.

شیخ سلمان در ادامه بعید می داند که دخترش توضیحات درباره زندانی شدنش درک کند، ولی با این حال درادامه می نویسد: " به طور قطع، چند سال دیگر خواهی فهمید ... زودتر از آنچه تصور کنی ، دلایل زندانی بودن مرا خواهی فهمید"

ف.واو