جنگنده‌های سعودی با بمباران مناطق مختلف یمن 131 غیرنظامی را شهید و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند .


یک منبع بیمارستانی گفت: در حمل? روز دوشنبه عربستان سعودی به بازاری در منطقه جوب سفلی واقع در فرمانداری جبل عیال یزید و منطقه السلاطه واقع در فرمانداری عیال سریح و منطقه غوله عجیب واقع در فرمانداری ریده در استان عمران، دستکم 77 شهروند یمنی که شمار زیادی از آنان زن و کودک بودند، به شهادت رسیدند.

به نوشته وبگاه یمنی پرس، جنگنده های سعودی همچنین فاجعه دیگری در استان لحج مرتکب شدند و با حمله به بازاری شلوغ در منطقه الفیوش، 50 شهروند یمنی را به شهادت رسانده، ده ها تن را زخمی کردند.

جنگنده های سعودی همچنین در دو حمله جداگانه به پادگان ساحلی در استان الحدیده، یک شهروند یمنی را به شهادت رسانده، دو تن دیگر را زخمی کردند.

در حمله جنگنده های سعودی به منطقه المجمل در فرمانداری ساقین در استان صعده نیز 3 یمنی به شهادت رسیدند و دو تن زخمی شدند.

11 تن از شهروندان یمنی نیز در حمله جنگنده های سعودی به منازل مردم منطقه الجراف و حی حده و منطقه النهدین و حی الاعناب زخمی شدند.

این منبع همچنین از حملات گسترد? جنگنده های سعودی به منطقه الشعف در فرمانداری ساقین، شلیک گلوله های توپ و موشک به مناطق الخرابش، الغیل و القمع در فرمانداری کتاف و الغور در فرمانداری غمر و مندبه در آل قراد در فرمانداری باقم و غافره و المنزاله در فرمانداری الظاهر در استان صعده خبر داد.

جنگنده های سعودی همچنین فرمانداری غمر، شداء، مدرسه الثقافه، دشت المعین، منطقه بسباس در فرمانداری رازح و پل وادی نحله را که رابط دو فرمانداری منبه و رازح در استان صعده است، بمباران کردند.

چهار حمل? دیگر این جنگنده ها نیز به منطقه الخفعه در شبوه صورت گرفت و منطقه معیمره در استان الجوف نیز از این حملات در امان نماند.

ف.س.و