شخصیت های دینی و سیاسی کشورهای مختلف جهان انقلاب اسلامی ایران را انقلابی فرامرزی خواندند و اعلام کردند که انقلاب از مرزهای ایران فراتر رفته و امیدی تازه به امت اسلامی داده است

شخصیتهای عراقی:انقلاب اسلامی،هویت واقعی اسلام را احیا کرد

"مصطفی زهران" کارشناس امور گروه های اسلامی: انقلاب اسلامی ایران تأثیر خود را در گروه های اسلامی جهان تشیع و جهان تسنن گذاشته است و از مرزهای ایران فراتر رفته و بُعد منطقه ای به خود گرفته است.

"محمد حسن جعفری" رئیس حزب رفاه ملی افغانستان: انقلاب اسلامی ایران برخاسته از عمق وجود مردم است، و با رهنمودهای حکیمانه امام خمینی (ره) به بار نشست و این انقلاب منحصر به مردم ایران نیست و انتفاضه ای به راه انداخت و زمینه را برای ظهور بسیاری از قیام های انقلابی فراهم کرد و همه جهان را به ارزه درآورد .

"طلال ابوظریفه" عضو د فتر سیاسی جبهه دمکراتیک برای آزادسازی فلسطین: ما فلسطینی ها ایران را امتداد و حامی مقاومت فلسطین می دانیم و با اقتدا به رهنمودهای امام خمینی (ره) به مقاومت ادامه خواهیم داد تا رژیم اشغالگر صهیونیستی را از سرزمین فلسطین بیرون برانیم و کشور مستقل فلسطین را با پایتختی قدس تشکیل بدهیم .

"سامی الفیلی" رئیس جمعیت کُردهای فیلی منطقه کردستان عراق: مردم ایران از عراقی هایی که به سوی مرزهای ایران حرکت کرده بودند ، به بهترین نحو ممکن استقبال و پذیرایی کردند و آنها را در خانه های خود جای دادند و این امر نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) انقلابی مردمی است .

"خالد السفیانی" دبیر کل سابق کنگره ملی عرب: ایران به معنای واقعی حامی مقاومت بوده است و در همه مقاطع چه در تجاوز اسرائیل به باریکه غزه یا لبنان یا هر منطقه ای دیگر از مقاومت حمایت کرده است .

شیخ "فرحات بن وادی" یکی از علمای تونس: انقلاب اسلامی ایران اسلام ناب محمدی را بدون هیچ تعصب مذهبی به جهانیان نشان داد .

شیخ فرحات افزود: انقلاب اسلامی ایران تا به امروز به آرمان های اصیل خود پایبند است زیرا ریشه در اسلام ناب محمدی دارد.

"احمد مکاروف" عضو مرکز فتوای روسیه: مسلمانان روسیه به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران افتخار می کنند . انقلاب اسلامی ایران با اتحاد مردم و رهبری خود این کشور را به کشوری مهم در منطقه تبدیل کرده است و نقش بسزایی در تأمین امنیت و ثبات در منطقه ایفاء می کند.

مکاروف افزود : انقلاب اسلامی ایران دین اسلام را به صورت واقعی به مردم نشان داد و در ملل اسلامی امیدی تازه دمید .

کردهای عراق:انقلاب اسلامی ایران حامی مستضعین است

کردهای عراق:انقلاب اسلامی ایران حامی مستضعفان است

فاطمه.س.واو