محافل نظامی صهیونیستی با آگاهی از توانمندی عالی حزب الله لبنان، بیم آن دارند که در جنگ آینده، حزب الله ابتکار عمل را در دست گیرد

 

"الون بن دیوید" تحلیل گر امور نظامی و امنیتی شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با تاکید بر نگرانی این رژیم از حزب الله، ادعا کرد: "حزب الله، در حالی که در جبهه ای دیگر درگیر جنگ است از زمینه سازی برای جنگ با اسرائیل هم غافل نیست."

وی پیش بینی کرد که حزب الله، از کشتزارهای شبعا یا اراضی سوریه، به اراضی فلسطین اشغالی یا شهرک های صهیونیست نشین در بلندی های اشغالی جولان، موشک شلیک کند.

بن دیوید همچنین تاکید کرد که دیدگاه سوریه نسبت به حزب الله تغییر یافته است، و اکنون آن را بخشی از محوری می داند که از آن حمایت می کند.

وی افزود: "دو ماه پیش، بمبی در کشتزارهای شبعا منفجر شد که می توانست سه سرباز اسرائیلی را از پا در آوَرَد. کسی که این بمب را کار گذاشته، فرض را بر این گذاشته بود که اسرائیل به کشته شدن سه سرباز خود واکنش نشان می دهد."

بن دیوید در ادامه تاکید کرد: "حزب الله، به حدی از خودباوری رسیده که در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است."

تحلیل گر نظامی و امنیتی شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با استناد به این داده ها، خاطر نشان کرد: "متاسفانه مجبورم اعلام کنم که 8 سالِ آرام پس از جنگ سال 2006 لبنان به پایان رسیده است و اکنون در دور? ازسرگیری تنش ها با حزب الله قرار گرفته ایم، به این ترتیب هرگونه حمله به سوریه، می تواند احتمال این تنش ها را دوچندان کند."

فاطمه.س.واو