یک منبع آگاه در اداره اطلاعات و مبارزه با تروریسم در استان کربلا:

سرکرد? تروریست‌های "انتحاری" داعش در استان های مرکزی و جنوبی عراق، در بغداد دستگیر شده است

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان کربلا با اجرای عملیاتی در بغداد، موفق شدند فرمانده هسته های انتحاری داعش در استان های جنوبی و مرکزی عراق را بازداشت کنند.

این نیروها همچنین عامل انفجار اخیر در پست بازرسی شماره 54 در شمال کربلا را هم بازداشت کردند.

استان کربلا با وجود آن که از استان های نسبتاً امن عراق محسوب می شود، هر از چندی شاهد تلاش هایی برای عملیات تروریستی است که این تلاش ها در آستان? مناسبت های مذهبی افزایش می یابد

س.فاطمه.واو