فرمانده تیپ گولانی رژیم صهیونیستی که در جریان درگیریهای سنگین غزه به شدت مجروح شده بود، سرانجام از پای در آمد.

غسان علیان

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین سرهنگ "غسان علیان"  (41 ساله) در اکتبر گذشته به عنوان فرمانده تیپ گولانی تعیین شده بود.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تأکید کرد که یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی و شماری از فرماندهان نظامی این رژیم در یکی از مناطق غزه در کمین نیروهای قسام گرفتار شدند و به هلاکت رسیدند.

قسام تأکید کرد، فرمانده تیپ گولانی و معاون فرمانده گردان شناسایی این تیپ از کسانی بودند که در کمینی در شرق منطقه "التفاح" در شرق غزه به هلاکت رسید.

در این عملیات، فرمانده تیپ شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به شدت مجروح شد.

گردانهای قسام دیروز هم از گرفتار شدن نظامیان رژیم صهیونیستی در کمین نیروهای مقاومت در منطقه التفاح در شرق غزه خبر داد و تأکید کرد که در این عملیات 14 صهیونیست به هلاکت رسیدند. رژیم صهیونیستی نیز در مقابل به هلاکت 13 نظامی خود در این کمین اذعان کرد

فاطمه واو