رژیم صهیونیستی از آغاز حملات وحشیانه به غزه، تا کنون 72 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است.

«بان کی مون»دبیرکل سازمان ملل بعد اینهمه کشتار و...درمورد عراق تازه به این نتیجه رسیده که عراق داره ازسوی داعش تهدید میشه!!!درمورد غزه کی میخواد به این نتیجه برسه؟!بهتره تمام نتایج شونو بذارن در کوزه آبشو بخورن.نتایج هیچ دردی از مردم غزه دوا نمیکنه...

فقط همین...

----------------------------------------------------------

اغثنا یا غیاث المستغیثین...

امشب آخرین شب قدره.التماس دعا داریم برای همه مسلمونا خصوصا مردم مظلوم غزه ،عراق و سوریه

التماس دعا دارم برای ماچندنفر هستیم خصوصا برادران بزرگوارم...

فاطمه واو