چند تن از عناصر داعش با انتشار فیلمی در اینترنت، تهدید کردند که حکام کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را سرنگون خواهند کرد.

این عناصر داعش که 3 نفر از آنان عربستانی و بحرینی بودند، مقابل دوربین گذرنامه های خود را پاره کردند.

این عناصر داعش این اقدام را در واکنش به قوانین اخیر بعضی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برای محدود کردن بازگشت افراد مسلح از جنگ سوریه انجام دادند.

فاطمه.واو