سلام

با یک طرح جدید از بیداری جهانی و . . .  در خدمتیم

we are the 99%

ما در همه جا 99% هستیم.

 

 

 


برچسب ها : 99% we are the 99% wall street وال استریت قیام وال ستریت والستری  ,