اداره امور زنان جمعیت وفاق ملی بحرین روز گذشته با صدور بیانیه ای از بازداشت دو زن دیگر بدست مزدوران آل خلیفه خبر داد. بدین ترتیب شمار زنان بازداشتی در جریان تحولات سیاسی اخیر به شش نفر رسید

در این بیانیه آمده است: طبق معمول، رژیم آل خلیفه دست به حماقت زد و شامگاه سه شنبه دهم فوریه 2015 دو زن بحرینی بازداشت کرد تا شمار زنان بازداشتی در پی مشارکت آنها در جنبش مسالمت آمیز مردمی، به شش نفر برسد  .

این افراد عبارتند از: مریم سهوان که پس دریافت احضاریه و حمله بامداد لباس شخصی ها به منزلش و شکستن محتویات داخل آن، خودش را معرفی کرد. جلیله السید امین نیز بامداد دیروز در پی حمله نیروهای آل خلیفه به منزلش بازداشت شد.

ریحانه موسوی، نفیسه العصفور، آیات الصفار و زهرا الشیخ و کودک شیرخواره اش دیگر بازداشت شدگان هستند.

این بیانیه افزود: متاسفانه رژیم بحرین همچنان در پرتو ادعاهای دروغین مبنی بر اعطای کامل حقوق زنان، اقدام به بازداشت آنان نموده و از وحشیانه ترین روش های خشونت از جمله بازداشت، قتل و رعب و وحشت علیه زنان استفاده می کند تا جاییکه زندگی و خانواده هایشان در معرض تهدید مداوم قرار دارد.

در پایان این بیانیه آمده است: از همه نهادهای مرتبط با حقوق زنان، کودکان و سازمانهای حقوقی درخواست می کنیم برای آزادی زنان زندانی وارد عمل شوند. زنانی که از دوری کودکان و خانوده هایشان رنج می برند به خصوص با آغاز سال جدید که هنوز در زندان های رژیم آل خلیفه گرفتارند و بدون درنظرگرفتن وضعیت سلامتی و روانی محاکمه می شوند

فاطمه.س.واو