هرگز نگو که بال کبوتر شکسته شد

حتی بدون بال، کبوتر کبوتر است

انقلاب بحرین

 

برای دریافت تصویر روی آن راست کلیک کرده و آن را ذخیره کنید